Podmínky Školy Domorodky pro rok 2024

Přihlášení na kurz 

Po vyplnění přihlašovacího formuláře vyčkejte na potvrzení. Kapacita každého běhu kurzu je omezena. Plně s Vámi počítám až po zaplacení zálohy, kterou prosím uhraďte do 7 dní po potvrzení přihlášky. 

Cena kurzu 

Cena kurzu dula – domorodka je 16 900,– Kč. 

 • Z toho 3900,- Kč je splatných do týdne od potvrzení nebo zaslání faktury. 
 • Zbývajících 13 000,- Kč je splatných nejpozději do 3.října 2024. 

V případě dvou splátek 

 • bude zaplaceno 3900,- Kč do týdne od přijetí faktury nebo QR kódu. 
 • 6500,- Kč je splatných nejpozději dva týdny před zahájením kurzu, tzn. do 19. září 2023 a druhá splátka 6500,-Kč do 15. listopadu 2023. 

Platit můžete na číslo účtu u Fio bank: 2200961358/ 2010. Poznámka: Jméno + záloha (doplatek). Budou vystavovány faktury s QR kódem.

Harmonogram kurzu 

Kurz je zahájen živým online vstupem 3.10. 2024 ve Skype skupině, kde se dozvíte praktické informace k probíhajícímu kurzu.

Společný víkend proběhne od 17.1.2024 od cca 17:00 do 19.1.2024, 17:00 v Praze v A-centru, Vítkova 241, Praha 8.

V A-centru je možné přespat na matračce s vlastním spacákem za 350 Kč / noc. V okolí jsou restaurace a obchody s potravinami.

Podmínky absolvování kurzu

Pro absolvování kurzu je potřeba vlastnit počítač či jiné zařízení, na které je možno se online připojit. Online přenosy budou na platformě Skype a budou nahrávány. Většinová komunikace bude probíhat ve skupině na facebooku, která bude pro tyto účely založena.

Skype si doporučuji stáhnout na mobil nebo počítač.

Na víkendu je možné mít s sebou kojence nebo batole, ale maminka dítěte přebírá veškerou zodpovědnost za nerušený průběh kurzu. V tomto případě doporučuji zajištění hlídání na větší úseky víkendu, abyste mohla plně absolvovat náplň kurzu.

Cena kurzu zahrnuje 

 • Všechny online lekce, a to naživo a formou záznamu. Záznamy lekcí budou umístěny buď na YouTube kanálu nebo v mém výukuvém programu na stránkách domorodka.cz, kde budou k dispozici po dobu 9 měsíců od konce kurzu. Prezentace a ostatní materiály dostanou studentky k dispozici pro vlastní studijní účely. Jejich šíření je zakázáno, jsou chráněny vlastnickými právy.
 • Přístup do soukromé skupiny studentek kurzu na Facebooku. 
 • Mentoring ve facebookové skupině.
 • Prezenční účast na víkendu včetně: 
 1. občerstvení podávaného formou celodenního přísunu pití, ovoce, zeleniny, ořechů aj. 
 2. pomůcek k nácviku masáží 

Cena nezahrnuje 

 • případné náklady na ubytování 

Storno podmínky 

Odhlášení méně než 2 měsíce před zahájením kurzu – storno 3900,- .

Při zrušení účasti na kurzu v průběhu studia, z vážných důvodů, si může účastnice požádat o přeřazení do dalšího běhu kurzu. 

V případě, že bude kurz zrušen ze strany Domorodky, budou poplatky vráceny v plné výši.

Certifikát 

Pro vystavení certifikátu o úspěšném absolvování je důležité splnit zadané úkoly a testy alespoň z 80%. V případě nenadálých událostí je možné opakovat kurz v dalším běhu. 

Ochrana osobních údajů 

Vyplněním přihlášky dávám souhlas s uložením mých osobních údajů po dobu trvání kurzu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

Účastnice se zavazuje, že nebude dále šířit materiály získané během tohoto kurzu, ať už ve formě písemné nebo digitální.

Videa budou k dispozici 9 měsíců po skončení kurzu a nejsou určeny ke stahování. Veškeré nakládání s těmito materiály musí být odsouhlaseno Kateřinou Beardmore. Na konci kurzu studentky dostanou plnou prezentaci, která je probíraná na kurzu. 

Směřování kurzu

Nemoc – zdraví je komplexní záležitost, která zahrnuje faktory na mnoha úrovních (fyzických a psychických). Vedení klientek v těžších situacích neznamená, že jí budu schopna vždy pomoci. Někdy mohu udělat jen to, že jí poskytnu podporu a nový náhled na situaci, a odkážu ji na další specialisty, které vím, že mohou přidat další kousek nebo zásadní část, která ji přiblíží k jejímu cíli – zdraví. (Může to být doktor nebo specialista v oboru, který potřebuje). 

Všechny probírané témata a jejich řešení vycházejí z alternativního (celostního) pohledu na člověka.

Zasláním zálohy potvrzujete přečtení a odsouhlasení těchto podmínek a také daných témat pro tento kurz.