Co je GAPS dieta?

GAPS ( zkratka pro Gut and Psychology/ Physiology Syndrome), neboli syndrom střevního a psychikého/fyzického propojení. Je to stav spojující funkce trávicího systému s mozkem.

Termín vytvořila Dr. Natasha Campbell-McBride* v roce 2004 po práci s mnoha lidmi trpícími neurologickými a psychiatrickými onemocněními, včetně poruch autistického spektra, ADHD/ADD, schizofrenie, dyslexie, dyspraxie, deprese, obsedantně-kompulzivní poruchy, bipolární poruchy a dalších.

Střevní a fyziologický syndrom zahrnuje chronické fyzické stavy odvozené od nezdravých střev, jako jsou:

  • autoimunitní stavy (např. celiakie, revmatoidní artritida, diabetes typu 1),
  • astma, ekzémy, různé alergie, potravinové alergie a intolerance,
  • chronický únavový syndrom,
  • fibromyalgie,
  • endokrinní poruchy a
  • neurologická onemocnění.

Právě pro všechna tato fyzická i psychická onemocnění je nápomocná GAPS dieta, která může mít různé formy, pro různé stavy. Je tedy na místě poradit se s GAPS terapeutem. 

Mikroorganismy obývající střeva se nazývají střevní mikrobiom. Klinický výzkum stále odhaluje, jak klíčová je zdravá střevní flora pro různé tělesné procesy, včetně metabolismu, trávení, tvorby neurotransmiterů, zánětů a detoxikace. Výživový protokol GAPS je navržen k obnovení trávicích a mozkových funkcí a celkového zdraví prostřednictvím diety, suplementace, detoxikace a změn životního stylu.

 Dr. Natasha Campbell-McBride má titul v oboru lékařství a postgraduální titul v oboru neurologie a lidské výživy. Na své klinice v Cambridge se specializovala na výživu pro děti a dospělé s poruchami chování a učení a pro dospělé s poruchami trávicího a imunitního systému.

Dr. Campbell-McBride založila The Cambridge Nutrition Clinic v roce 1998. Jako rodič dítěte s diagnózou poruchy učení si byla velmi dobře vědoma obtíží, kterým čelí jiní rodiče, jako je ona, a věnovala hodně svého času pomoci těmto rodinám. . Uvědomila si, že výživa hraje klíčovou roli při pomoci dětem a dospělým překonat jejich postižení, a stala se průkopníkem používání probiotik v této oblasti.

Věří, že souvislost mezi poruchami učení, jídlem a pitím, které přijímáme, a stavem našeho trávicího systému je absolutní, a výsledky její práce podpořily její postoj k tomuto tématu. Na její klinice rodiče diskutují o všech aspektech stavu svého dítěte a jsou si jisti, že nemluví pouze s profesionálem, ale s rodičem, který prožil jejich zkušenost. Její hluboké porozumění výzvám, kterým čelí, staví její rady do vlastní třídy.

Zanechat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *